پله فلزی دیمه
DIMEH

تماس با ما

دفتر مركزى : تهران ؛ سعادت آباد ، میدان کاج
همراه : 09123181821
ایمیل : dimehspiral@yahoo.com

دفتر اصفهان : اصفهان ، خیابان وحید
تلفن همراه : 09131111821
ایمیل : dimehspiral1@yahoo.com
مکان روی نقشه گوگل
کارخانه : شهرک صنعتی بزرگ شمال اصفهان . خیابان کارآفرینان 4
تلفن همراه : 09136868680
ایمیل : dimehspiral2@yahoo.com

ارسال پیام