پله فلزی دیمه
DIMEH

پله فلزی کنسول

پله ای کاملا مدرن و خاص که اشتیاق هر بیننده ای برای گام نهادن بر روی پله را دو چندان می کند. در  این نوع پله ها که اغلب به گونه ای اجرا می شود که باکس اصلی سازه در درون دیوارهای اطراف فضای پله دفن می شود ، کف  پله ها این گونه به نظر می رسند که به صورت مجزا از درون دیوار بیرون آمده اند و کاملا معلق شده اند. در این نوع از پله های فلزی علاوه بر کیفیت ساخت، محاسبات سازه ای پله بسیار حائز اهمیت می باشد.