پله فلزی دیمه
DIMEH

پله فلزی مدل لوله مرکزی

پله فلزی مدل لوله مرکزی با اشتغال فضای حداقلی برای یک ارتباط عمودی، این نوع از پله ها که اغلب کاربری تجاری دارند معمولا به منظور ارتباط دو طبقه با مساحت کم مورد استفاده قرار می گیرند. در این نوع پله، سازه اصلی پله متشکل از یک لوله در مرکز پله به صورت کامل یا اسپیرال شده و یکه شمشیری در سوی کف پله ها می باشد. با توجه به تمرکز پله در یک مساحت و فضای کوچک ، این مجموعه سعی بر این داشته تا با ایجاد تنوع در این مدل از پله ها، به نحوی المان و مجسمه ای در آن فضا ایجاد کرده باشد.