پله فلزی دیمه
DIMEH

پله فلزی باکس پلکانی

در این مدل از پله ها در واقع بیننده شاهد مسیر پلکانی پله ها در زیر ورودی پله می باشد به نحوی که گویی باکسی از پله داریم که کاملا بسته شده است و در نتیجه گام پله یا پیشانی پله ها در این مدل پله ها کاملا بسته می باشد. پله فلزی باکس پلکانی از دسته محصولات پله فلزی دیمه میباشد که در طرح های پله گرد فلزی و پله فلزی ساده با طراحی های کلاسیک و مدرن، تولید میشود.