پله فلزی دیمه
DIMEH

پله فرار

در پله فرار که اغلب در نما و در محیط بیرونی ساختمانهای بلند قرار می گیرند علاوه بر محدودیت ها و ضوابط تعیین کننده این پله ها موضوع زیبایی و کیفیت این پله ها نیز مطرح می باشد. لذا استفاده از متریال های متنوع و ایجاد تنوع در مدل های پیشنهادی به منظور این گونه پله ها ، در کنار محاسبات سازه ای دقیق باتوجه به قرار گیری تعداد زیادی از پله ها بر روی هم ، می تواند تا حد زیادی دغدغه سازندگان و طراحان را برای ساخت و طراحی پله های فرار کاهش دهد.