Dimeh
(021) 22131821

پله فلزی

پله های فلزی دیمه ، بهترین طراحی کشور

راه پله به عنوان ابزاراصلی جا به جایی میان طبقات است. اگرچه در ساختمان های با ارتفاع بلند و مجهزبه آسانسور استفاده از پله به ظاهر منسوج شده به نظر می رسد ،اما باید در نظر گرفته شود که آسانسور وسیله ای الکترومکانیکی است که همواره احتمال از کار افتادن آن وجود دارد و همچنین در هنگام بروز حوادثی از قبیل آتش سوزی و زلزله نیز استفاده از آسانسور را غیر ایمن است. از این رو وجود یک پله ایمن واستاندارد از مواردی است که همواره باید بدان توجه ویژه داشت . امروزه در معماری پله نقش بسیار چشم گیری در ساختمان ها به لحاظ زیبایی ایفا می کند و به عبارتی در بسیاری از پروژه ها شاهد این هستیم که پله در واقعه چشم یک ساختمان و المانی برای آن سختمان می باشد. از این رو می توان این گونه بیان کرد که پله مخصوصاً پله های دکوراتیو و دوبلکس به عنوان یک دکور آن ساختمان می باشد که بر خلاف دیگر عناصر و الحقات ساختمان ، پله یک المان مختص به هر ساختمان می باشد.
صنایع فلزی دیمه نیز نگاه ویژه ای به این موضوع داشته و با ایجاد تنوع در طرح ها و جزئیات ساخت پله ها توانسته پله هایی با کیفیت چه به لحاظ فنی و اجرایی و چه به لحاظ زیبایی و معماری تولید نماید و با تنوع بخشیدن به مدل های پله نیاز معماران با سلیقه های مختلف را (مرتفع) نماید. این مجموعه با تولید پیش از 100نوع پله با جزئیات متفاوت این امکان را به معماران و استفاده کنندگان محصول ها این مجموعه فراهم آورده ، تا پله ای مناسب پروژه خود داشته باشند.
 


;